Our lake

ANUNȚ Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic Zonal – Reconverise cladire industriala in scoala generala, cantina student, locuinte sociale si unitate rezidentiala independenta, strada Mihai Eminescu, nr.69- beneficiar ASOCIATIA MISIUNEA GLOBALA

anunturi

Our lake

A N U N Ț - SIGHIȘOARA RECICLEAZĂ

anunturi

A N U N Ț PROGRAM CASIERIE

anunturi

Our lake

Invitație la expoziția ”Fragmente” sâmbătă, 13 iulie 2024, ora 13.00, Biserica Fortificată Alma Vii

Stiri Municipale

Anunt colectiv documente de executare silita iunie 2024

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice, prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

anunturi

Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL-FAZA II, PARCARI, RACORD STRADAL, AMENAJARE ACCESE, DRUMURI DE CIRCULATIE INCINTA, IMPREJMUIRE, PILON PUBLICITAR INCINTA SI FATADE, AMPLASARE POST TRAFO, BRANSAMENTE UTILITATI, AMENAJARE PROVIZORIE ORGANIZARE SANTIER – SIGHISOARA, STRADA MIHAI VITEAZU, NR. 96

anunturi

 ANUNȚ COLECTARE DEȘEURI VEGETALE

anunturi

Concurs/Examen de promovare - 18 iunie 2024

Anunturi - angajari functii publice

Proces-verbal privind declanșarea procedurilor de declanșare a procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Varianta de ocolire Sighișoara”

anunturi

Comunicat de presa proiect „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”

anunturi

Anunț privind programul de funcționare al casieriei în data de 28 iunie 2024

anunturi

Anunt colectiv documente de executare silita mai 2024

anunturi

Anunț consultare publică

anunturi

Anunț privind programul casieriei din Piața Hermann Oberth nr. 7 în perioada 17-21.06.2024

anunturi

Anunț privind programul de funcționare al SPCLEP Sighișoara în perioada 08-09.06.2024

anunturi

Anunt consultare publica

anunturi

Anunț consultare publică

anunturi

Farmacii de gardă luna iunie 2024

anunturi

Anunț

anunturi

A N U N T privind eliberarea actului de identitate

anunturi

”Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Sighișoara, Județul Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 208/31.08.2022”.

anunturi

Anunt privind reluarea procedurii de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2024

anunturi

Dispozitia nr 223 din 8 mai 2024

anunturi

Dispozitia nr 225 din 10 mai 2024

anunturi

Anunt colectiv documente de executare silita aprilie 2024

anunturi

Anunț program casierie pentru perioada 20-24.05.2024

anunturi

Raport Anual - privind respectarea normelor de conduită de către personalul contractual

anunturi

Gărzi farmacii luna mai 2024

anunturi

Anunt colectiv documente de executare silita martie 2024

anunturi

Programul casierie pentru perioada 17.04-10.05.2024

anunturi

Garzi farmacii aprilie 2024

anunturi

Anunț privind colectarea deșeurilor voluminoase

anunturi

ANUNŢ DE SELECȚIE PENTRU POZIŢIILE DE MEMBRU ÎN C.A AL S.C. ATT S A SIGHISOARA

anunturi

Anunț - lucrări de igienizare în zona centrală

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice aflate pe raza Municipiului Sighișoara, precum și de acces și trafic în Cetatea Medievală

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgență din bugetul Municipiului Sighișoara, precum și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență

anunturi

Anunț privind programul casieriei în data de 29.03.2024

anunturi

Anunț privind interzicerea arderii vegetației

anunturi

Anunt de participare pentru acordarea finanțărilor nerambursabile

anunturi

Anunț privind combaterea buruienii Ambrozia

anunturi

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2025

anunturi

Anunt colectiv documente de executare silita februarie 2024

anunturi

Anunt

anunturi

În atenția agentilor economici

anunturi

Anunț privind decizia emiterii avizului de mediu pentru ”Strategia de dezvoltare locală a municipiului Sighișoara 2021-2030”

anunturi

Our lake

Anunț în atenția unităților de învățământ

anunturi

Anunț public privind programul farmaciilor de gardă din municipiul Sighișoara pentru zilele de duminică, cu excepția sărbătorilor legale

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Sighișoara, pentru anul 2024

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2024 în Municipiul Sighișoara

anunturi

Anunț privind raportul anual al finanțărilor nerambursabile pentru anul 2023

anunturi

Our lake

Anunț public privind Campania de Mediu colectare Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) în Municipiul Sighișoara

anunturi

Anunț public cu privire la dezbaterea Bugetului Local pentru anul 2024

anunturi

Anunț public privind aprobarea cererilor de atribuire lemne de foc pentru anul 2024

anunturi

Anunt colectiv documente de executare silita ianuarie 2024

anunturi

Concurs de recrutare 01.02.2024

Anunturi - angajari functii publice

Our lake

Anunț privind actele de identitate

anunturi

Farmacii de gardă februarie 2024

anunturi

Înștiințare privind perioadele de tragere în poligonul Șercheș pentru anul 2024

anunturi

ANUNȚ - Program cu publicul Impozite și Taxe

anunturi

Our lake

COLECTAREA BRAZILOR DE CRĂCIUN

anunturi

ANUNȚ – DECLARAȚIE DE IMPUNERE 2024

anunturi

Anunt colectiv documente de executare silita decembrie 2023

anunturi

Anunț licitație publică în vederea selecției unui evaluator autorizat

anunturi

Anunț Program casierie 29.12.2023

anunturi

Anunt colectiv documente de executare silita noiembrie 2023

anunturi

Our lake

ÎN ATENȚIA ADMINISTRATORULUI/ ADMINISTRATORILOR PAGINII DE FACEBOOK ȘI A BLOGULUI „SIGHIȘOARA ALTFEL”

anunturi

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aparținând domeniului prival al Municipiului Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 181 din 26 august 2021

anunturi

Concurs/Examen de promovare - 21 noiembrie 2023

Anunturi - angajari functii publice

Copie la Concurs/Examen de promovare - 21 noiembrie 2023

Anunturi - angajari functii publice

Concurs de recrutare - 11.12.2023

Anunturi - angajari functii publice

FARMACII DE GARDA NOIEMBRIE 2023

anunturi

Anunț licitație publică pentru selectarea evaluatorului care va întocmi raportul de evaluare pentru fiecare spațiu comercial sau de prestări servicii, care se va vinde în baza Legii nr. 550/2002

anunturi

Our lake

Invitație la recital clasic 26 noiembrie 2023

Stiri Municipale

Anunț consultare publică

anunturi

În atenţia proprietarilor/deţinătorilor de terenuri/construcţii aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “ Reabilitare liniei cfr Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu - Sighişoara şi Coşlariu - Simeria” de pe raza UAT Sighişoara

anunturi

Anunț de mediu

anunturi

Our lake

Invitațe la recital de tango argentinian

anunturi

Anunț privind organizarea ședinței de dezbatere publică pentru proiectul de plan și raportul de mediu elaborat pentru ”STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA 2021-2030”,

anunturi

Anunt colectiv documente de executare silita octombrie 2023

anunturi

Anunț privind intenția de scoatere la licitație în vederea concesionării imobilului - monument istoric „Casa Nikos Beloianis”

anunturi

A N U N Ț

anunturi

Anunț PUZ

anunturi

Anunț licitație publică

anunturi

Program casierie

anunturi

Anunt consultare publica

anunturi

Anunt colectiv documente de executare silita septembrie 2023

anunturi

A N U N Ț LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

anunturi

Concurs/Examen de promovare - 26 septembrie 2023

Anunturi - angajari functii publice

Farmacii de gardă octombrie 2023

anunturi

Programul casieriei din data de 29.09.2023

anunturi

Programul campaniei de colectare a deșeurilor voluminoase

anunturi

Anunt colectiv documente de executare silita august 2023

anunturi

Tabel program salubritate

anunturi

Farmacii de gardă septembrie 2023

anunturi

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 163/27.07.2023 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

anunturi

Anunț privind volumul de masă lemnoasă

anunturi

Anunț

anunturi

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a unor imobile – terenuri, aprobarea prețului de pornire la licitație în vederea vânzării acestora, a modalității de plată a prețului și a documentației de vânzare

anunturi

Anunt colectiv documente de executare silita iulie 2023

anunturi

Proiect de hotărâre privind organizarea de către Municipiul Sighișoara a evenimentului ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”, în data de 1 octombrie 2023

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurii de adoptare a taxelor speciale și a domeniilor în care se pot institui

anunturi

Garzi farmacii august 2023

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice, specific serviciului public de salubrizare, prestate de către Ecoserv Sig S.R.L.

anunturi

Proiect de hotărâre privind organizarea de către Municipiul Sighișoara a evenimentului ,,Cinema în aer liber”, în perioada 8-9 septembrie 2023

anunturi

Informare fântâni

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții din bugetul local în anul 2024

anunturi

ANUNT - tratamente de dezinsecție

anunturi

Anunt colectiv documente de executare silita iunie 2023

anunturi

Chestionar Evaluarea gradului de simplificare a proceselor administrative

anunturi

Anunț - Program casierie

anunturi

În atenția operatorilor economici

anunturi

Rezultatele sesiunii de selecție și evaluare a proiectelor pentru care s-a solicitat finanțare nerambursabilă

anunturi

Our lake

Anunț privind combaterea buruienii Ambrozia

anunturi

13.06.2023, Ziua informării preventive

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către Ecoserv Sig S.R.L.

anunturi

Anunt colectiv documente de executare silita mai 2023

anunturi

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a unui imobil – teren, aprobarea prețului de pornire la licitație în vederea vânzării acestuia, a modalității de plată a prețului și a documentației de vânzare

anunturi

Our lake

Anunț

anunturi

Concurs/Examen de promovare - 29 mai 2023

Anunturi - angajari functii publice

Anunț privind festivitatea de defilare

anunturi

Concurs de recrutare - 22 mai 2023

Anunturi - angajari functii publice

Farmacii de gardă luna iunie 2023

anunturi

Program ZIUA EROILOR

anunturi

Anunț - în atenția anteprenorilor

anunturi

Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului medical – Centrul de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrului

anunturi

În atenţia proprietarilor de animale domestice şi deţinătorilor de culturi agricole de pe raza UAT Sighişoara

anunturi

ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2023

anunturi

Anunț colectiv documente de executare silită

anunturi

Anunț privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic Zonal – “ Introducere teren in intravilan si stabilire reglementari pentru construire pensiune in Municipiul Siughisoara, localitate componenta Aurel Vlaicu- beneficiar DISANCA SIGHISOARA SRL

anunturi

Anunț privind interzicerea arderii vegetației

anunturi

Concurs/Examen de promovare - 19 aprilie 2023

Anunturi - angajari functii publice

Anunț

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat aflat în proprietatea/administrarea Municipiului Sighișoara

anunturi

Program de ridicare a deseurilor selective

anunturi

Anunț privind programul Casieriilor

anunturi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și efectuarea serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în Municipiul Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 217/28.12.2017

anunturi

Anunț - Programul taierilor de arbori 2023

anunturi

Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statutului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Sighișoara și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Sighișoara

anunturi

Anunt colectiv documente de executare silita martie 2023

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii activităților de administrare a fondului locativ și spații cu altă destinație decât locuință aflate în domeniul privat al Municipiului Sighișoara și în domeniul privat al statului

anunturi

ANUNT Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic Zonal – introducere in intravilan si reglementare amplasament pentru construire case de locuit, Sighisoara, localitate componenta Angofa- beneficiar Coman Necolae

anunturi

Campania de informarea publică privind achiziționarea, de către populație, a lemnului pentru foc

anunturi

Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului ”Târgul Meșteșugarilor” ediția cu nr. 16 și punerea la dispoziția Fundației ”Mihai Eminescu Trust”, cu titlu gratuit, a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piața Cetății și Piața Muzeului) pentru desfășurarea evenimentului în perioada 28 aprilie – 1 mai 2023

anunturi

Our lake

Încep înscrierile la Concursul Național de Creație „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!” din cadrul Festivalului „Lucian Blaga” Sebeș, ediția a XLIII-a, 2023

anunturi

Programul casieriilor 31 martie 2023

anunturi

Anunt colectare deseuri voluminoase

anunturi

Colectare Deseuri de Echipamente Electrice si Electronice

anunturi

Concurs de recrutare - 09.03.2023

Anunturi - angajari functii publice

Anunt colectiv documente de executare silita 1 februarie 28 februarie 2023

anunturi

Farmacii de gardă martie 2023

anunturi

Concurs/Examen de promovare 15.02.2023

Anunturi - angajari functii publice

Anunț - În atenția fermierilor și persoanelor intersate

anunturi

Concurs/Examen de promovare 14.02.2023

Anunturi - angajari functii contractuale

Our lake

A început înregistrarea obligatorie a comercianților și producătorilor în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR)

anunturi

A N U N Ț PROIECT  Reabilitare rețea de canalizare și apă strada Dumbravei – Tronson 1 

anunturi

A N U N Ț AVIZ DE MEDIU

anunturi

Anunt colectiv 01 -31 ianuarie 2023

anunturi

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND SELECȚIA A DOI MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ECOSERV SIG S.R.L. CU SEDIUL ÎN SIGHIȘOARA, STR. CORNEȘTI NR.54, JUD. MUREȘ

anunturi

Anunț

anunturi

A N U N Ț AVIZ DE MEDIU

anunturi

Anunț

anunturi

Anunț

anunturi

Anunț dezbatere publică

anunturi

Anunț dezbatere publică

anunturi

Anunț privind colectarea brazilor

anunturi

Anunt colectiv 01 dec 31 decembrie 2022

anunturi

ANUNȚ - DEZBATERE PUBLICĂ

anunturi

Anunț public privind emiterea avizului de mediu pentru “Întocmire Plan Urbanistic Zonal, Zona-“Strada Bucegi”, Sighișoara - Schimbare funcțiune teren și construire locuințe”

anunturi

ANUNȚ - DEZBATERE PUBLICĂ

anunturi

A N U N Ț   Program cu publicul Impozite și Taxe 

anunturi

Farmacii de gardă ianuarie 2023

anunturi

Anunț privind programul casieriilor în data de 30.12.2022

anunturi

A N U N Ț Solicitare acord de mediu

anunturi

Documente de executare silita noiembrie 2022

anunturi

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de interes local pe anul 2023

anunturi

Plan de selecție pentru recrutare membrii CA Ecoserv

anunturi

Anunț privind informare și consultare PUZ

anunturi

Anunț

anunturi

Anunț

anunturi

Documente de executare silita octombrie 2022

anunturi

ANUNȚ - DEZBATERE PUBLICĂ

anunturi

Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională

anunturi

ANUNȚ

anunturi

Anunț privind deținătorii de sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate

anunturi

Farmacii de gardă luna noiembrie 2022

anunturi

Anunț privind conștientizarea importanței colectării separate a deșeurilor DEEE

anunturi

Anunț privind punerea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea PLANULUI OPERATIV privind executarea serviciilor de deszăpezire în Municipiul Sighișoara, pentru sezonul rece 2022 - 2023

anunturi

Anunt colectiv septembrie 2022

anunturi

Anunț - în atenția tinerilor interpreți

anunturi

Ziua Internațională de Conștientizare asupra Risipei și Deșeurilor Alimentare 2022

anunturi

Rezultate finale finanțări nerambursabile - a doua sesiune

anunturi

Apel de participare la Bienala Națională de Artă ”Gheorghe Pătrașcu”, ediția a XVI-a, 2022

anunturi

Rezultate finanțări nerambursabile - a doua sesiune

anunturi

ANUNT Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de “Plan Urbanistic Zonal- Cartier Tarnava II- zona Aleea Panselutelor”

anunturi

Anunț privind volumul de lemn de foc

anunturi

Anunț privind termenul de plată pentru impozitele și taxele locale datorate pentru anul 2022

anunturi

ANUNȚ Privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic Zonal – Cartier Tarnava II-zona Aleea Panseluțelor

anunturi

Anunț de mediu

anunturi

Anunt colectiv executare silita 01 31 august 2022

anunturi

Proiect de hotărâre privind revenirea la vechea destinație de Clădire Policlinică I, a imobilului situat în Sighișoara, str. Morii, nr. 26, aflat în administrarea Spitalului Municipal Sighișoara

anunturi

Farmacii de gardă luna septembrie 2022

anunturi

Anunt privind organizarea examenului în vederea obținerii calității de administrator de condominii

anunturi

Anunț privind procedura de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitaore la executarea sancțiunilor contravenționale

anunturi

Anunt privind consulatrea publica pentru Proiect de hotărâre privind privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare și a contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Sighișoara

anunturi

Anunț privind Campania europeană de informare și liber acces la informații în domeniul protecției consumatorilor

anunturi

Anunț colectare DEE 18-19 august 2022

anunturi

ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile

anunturi

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

anunturi

Our lake

Anunț colectare DEE

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a microbuzului școlar destinat transportului elevilor, la nivelul municipiului Sighișoara

anunturi

Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului sistemului de iluminat public în Municipiul Sighișoara

anunturi

Anunt colectiv somatii iulie 2022

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de folosință sau închiriere pentru Sala de Sport ,,Radu Voina” și baza sportivă din ,,cartierul Târnava II”, aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Sighișoara

anunturi

Concurs de recrutare 25.07.2022 - paznic - Serviciul Public Politia Locala

Anunturi - angajari functii contractuale

Concurs de recrutare 25.07.2022 - paznic I - Biroul Logistic și Administrativ

Anunturi - angajari functii contractuale

Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenţii din bugetul local

anunturi

A N U N Ț privind accesul autoturismelor în perimetrul de desfășurare a Festivalului ,,Sighișoara Medievală" în perioada 28 iulie – 1 august 2022

anunturi

Anunț privind organizare examen de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii

anunturi

Anunț privind prelungirea perioadei alocate colectării datelor de către recenzori, prin interviu față în față

anunturi

Anunt

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Sighișoara.

anunturi

Anunț privind dezbatere publică pentru desemnarea reprezentanților comunității locale în COU

anunturi

Anunț privind rezultatele sesiunii de selecție și evaluare a proiectelor pentru care s-a solicitat finanțare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

anunturi

Anunț ” Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului gastronomic ”Street Food Fest Sighișoara”, în perioada 12-15 august 2022”

anunturi

Anunț privind acordarea unui sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic, unor categorii de persoane vulnerabile, pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde

anunturi

ANUNT Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic Zonal – Extindere hala de productie, Sighisoara, Aleea Panselutelor, nr. 6- beneficiar PRINTEX BTE PRODUCTION SRL

anunturi

Anunț privind dezbaterea publică a două proiecte de act normativ

anunturi

Anunț privind organizarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii

anunturi

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA

anunturi

Our lake

ANUNȚ PRIVIND COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA

anunturi

Anunț privind cea de-a treia etapă a recensământului populației și a locuințelor

anunturi

Our lake

Campania de Mediu Mini colectare Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) – “PROTEJĂM NATURA ÎMPREUNĂ !”

anunturi

Anunț licitație

anunturi

Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Sighișoara la organizarea și desfășurarea ediției a XVI-a a Festivalului ”Sighișoara Intenational Blues Festival”2022

anunturi

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA

anunturi

Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Planului de Mobilitate urbană Durabilă al Municipiului Sighișoara

anunturi

ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2022

anunturi

Anunt colectiv somatii 2 iunie 2022

anunturi

Anunț sistare apă

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Festivalului „Sighișoara Medievală”, ediția a XXVIII - a, în perioada 29 - 31 iulie 2022”.

anunturi

ANUNT Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic Zonal – - Cartier Tarnava II-zona Aleea Panselutelor – etapa I Cresa

anunturi

Anunț privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de “Plan Urbanistic de Detaliu – construire statie I.T.P., spalatorie auto self-service si imprejmuire”, Sighisoara, strada Libertatii, nr. 53- beneficiar SC CAMBUS SA.

anunturi

Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social ”Servicii de asistență comunitară”, la nivel de compartiment, în subordinea Direcției de Asistență Socială Sighișoara și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat în comunitate prin Compartimentul ”Servicii de asistență comunitară

anunturi

Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 8 din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 91/28.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

anunturi

Proiect de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului privind organizarea şi efectuarea serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în Municipiul Sighişoara

anunturi

ANUNȚ DE ÎNSCRIERE PENTRU DESEMNAREA CA REPREZENTANT AL COMUNITĂȚII LOCALE, ÎN COMITETUL DE ORGANIZARE UNESCO AL CENTRULUI ISTORIC SIGHIȘOARA

anunturi

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

anunturi

Anunt colectiv documente de executare silita

anunturi

Proiect de hotărâre privind desfășurarea festivalului „ProEtnica” 2022 și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a sălii de spectacole din incinta Școlii de Muzică (Sala Sander), a Sălii Festive și a Sălii Mici a primăriei și a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piața Cetății, Piața Muzeului și strada Bastionului) pentru desfășurarea evenimentului intercultural

anunturi

Anunț de participare pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2022

anunturi

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND PROIECTUL DE HOTARARE TARIFE SC ECOSERV SIG SRL

anunturi

A N U N Ț Întocmire PUZ Cartier Târnava II – Zona Aleea Panseluțelor

anunturi

ANUNT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE - Plan Urbanistic Zonal

anunturi

Anuț de intenție privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de elaborare a Planului Urbanistic Zonal – extindere hala de productie, Sighisoara, Aleea Panselutelor, nr. 6- beneficiar PRINTEX BTE PRODUCTION SRL

anunturi

Anunt colectiv documente executare silita 01 martie 31 martie 2022

anunturi

Anunț privind Campania de colectare GRATUITĂ a deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE)

anunturi

INFORMARE – PUBLICĂ

anunturi

Program Casierie str Hermann Oberth nr 7

anunturi

ANUNT in atentia fermierilor

anunturi

Programul Casieriei din Piata Muzeului aprilie 2022

anunturi

ANUNŢ SOLICITARE AVIZ DE MEDIU

anunturi

ANUNȚ PUBLIC

anunturi

Consultare publica privind Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

anunturi

Anunț program casierii la data de 31 martie 2022

anunturi

Ordin nr. 301/09.03.2022, prin care s-a aprobat Procedura de încadrare în muncă a cetățenilor ucraineni care provin din zone de conflict armat din Ucraina

anunturi

A N U N Ț RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI A LOCUINȚELOR RUNDA 2021

anunturi

ANUNȚ DEPUNERE ACTE EVIDENȚA POPULAȚIEI

anunturi

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICA PE TEMA: “ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA”

anunturi

COMUNICARE PRIN PUBLICITATE A ACTELOR DE EXECUTARE SILITA

anunturi

Farmacii de gardă luna martie 2022

anunturi

Anunț public privind Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de vânzare a locuințelor din blocurile finanțate și construite în Municipiul Sighișoara prin Agenția Națională pentru Locuințe – locuințe de tip A.N.L..

anunturi

ANUNȚ PUBLIC privind Proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consililui Local Sighișoara - Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural-artistice, sociale și educative organizate de către Municipiul Sighișoara în anul 2022

anunturi

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

anunturi

Anunț public - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind asocierea în participațiune

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Sighișoara

anunturi

Anunț privind programul casieriilor

anunturi

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate

anunturi

Programul tăierilor de arbori

anunturi

ANUNT Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic Zonal – construire locuinte individuale, Sighisoara, Cartier Tarnava II- beneficiari Vlad Viorel si Dorina, Petras Eugen si Denisa Daniela, Popoviciu Ioan si Elena, Coldea George si Toth Monika

anunturi

ANUNT Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de “ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SIGHISOARA”

anunturi

A N U N Ț în atenția posesorilor de utilaje de construcții și agricole

anunturi

Anunț privind punerea în consultare a Proiectului de hotărâre privind însușirea și aprobarea Planului Strategic Instituțional 2021-2022, realizat în cadrul proiectului „Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighișoara” cod proiect SIPOCA 846, cod MySMIS 136159

anunturi

Anunt privind punerea in consultare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea modului de calcul al chiriilor locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Sighișoara, precum și a modului de actualizare anuală a acestora și aprobarea cotei autorităţii publice locale, aplicabilă titularilor de contracte

anunturi

A N U N Ț PUBLIC

anunturi

A N U N Ț Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Sighișoara, pentru anul 2022.

anunturi

A N U N Ț Taxe aferente contractelor de închiriere/concesiune

anunturi

PROGRAM CASIERII

Stiri Municipale

Programul casieriilor - Municipiul Sighișoara

anunturi

Anunț privind scoaterea la licitație publică deschisă, în vederea închirierii a Cabinetului medical nr. 1 situat în Sighișoara, str. Zaharia Boiu nr. 29

anunturi

ANUNT Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic de Zonal

anunturi

Concurs de recrutare 25.11.2021

Anunturi - angajari functii contractuale

Proiect de hotărâre aprobarea Statutului Municipiului Sighișoara

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, Județul Mureș

anunturi

ANUNT Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic de Zonal– CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL SC MIDTOWN RETAIL SRL SI NICOVALA SA prin RC EUROPE DEVELOPMENT SRL- STR. MIHAI VITEAZU, NR. 94- ETAPA DE EVALUARE A PROPUNERILOR PUZ

anunturi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber ale unităților de învățământ gimnazial de stat din municipiul Sighișoara

anunturi

Concurs de recrutare 12.10.2021

Anunturi - angajari functii contractuale

Anunț consultare publică - Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile de utilităţi, specifice serviciului de salubrizare, derulate de S.C. Schuster Ecosal S.R.L., conform contractului de concesiune nr. 22.161/891/23.10.2012.

anunturi

Anunt dezbatere publica Proiect de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI OPERATIV privind executarea serviciilor de deszăpezire în Municipiul Sighișoara, pentru sezonul rece 2021-2022

anunturi

Concurs/Examen de promovare 05.10.2021

Anunturi - angajari functii publice

Anunț dezbatere publică - Proiect de hotărâre privind administrarea sistemului de supraveghere video al Municipiului Sighișoara de către Serviciul Public Poliția Locală

anunturi

Proiect de hotărâre privind amenajarea unor locuri de parcare pentru biciclete în fiecare parcare publică existentă, amenajată pe domeniul public sau privat al Municipiului Sighișoara.

anunturi

Proiect de hotărâre privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Municipiului Sighișoara, a societăților comerciale în care Consiliul Local al Municipiului Sighișoara este asociat sau acționar și a instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Sighișoara

anunturi

Anunț consultare publică privind Proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021 - 2027 realizată în cadrul proiectului : ”Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighișoara”, cod proiect SIPOCA 846, cod MySMIS 136159

anunturi

Concurs/Examen de promovare 06.09.2021

Anunturi - angajari functii publice

Anunt privind concursul inițiat de A.D.I. Ecolect Mureș - ”Compostează la tine acasă!”

anunturi

ANUNT Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de

anunturi

LOCAȚII PENTRU INVESTIȚII

anunturi

Garzi de noapte farmacii - luna August 2021

anunturi

INVITAȚIE ACREDITARE

anunturi

Anunț public

anunturi

ANUNȚ - DEZBATERE PUBLICĂ

anunturi

Anunț privind obligațiile deținătorilor de câini, în ceea ce privește identificarea prin microcipare a câinilor și sterilizarea acestora

anunturi

Anunț privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic de Zonal– CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL SC MIDTOWN RETAIL SRL SI NICOVALA SA prin RC EUROPE DEVELOPMENT SRL- STR. MIHAI VITEAZU, NR. 94- ETAPA PREGATITOARE

anunturi

Anunț dezbatere publică

anunturi

Anunț casierii 30.06.2021

anunturi

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

anunturi

Program Zilele culturii Germane 18-20 Junie 2021

anunturi

Farmacii de garda luna iunie 2021

anunturi

Anunț Ședinţă ordinară pentru ziua de joi, 27 mai 2021, ora 12,00

anunturi

Our lake

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

anunturi

Our lake

ANUNȚ || RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL

anunturi

ANUNȚ - DEZBATERE PUBLICĂ

anunturi

Concurs/Examen de promovare 16.04.2021

Anunturi - angajari functii publice

Our lake

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

anunturi

Our lake

ORA PĂMÂNTULUI 2021

Stiri Municipale

Anunțul privind cetățenii români care intenționează să muncească în străinătate, în vederea diminuării riscurilor la care se expun și pentru prevenirea situațiilor de abuz

anunturi

Program casierii - Piața Muzeului nr. 7

anunturi

Măsuri de mediu 2021

anunturi

Anunț SPCLEP privind prelungirea termenului de valabilitate al actelor de identitate

anunturi

Anunț SCLEP privind modalitatea și termenele de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate

anunturi

Anunț privind punerea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea participativă în anul 2021

anunturi

Our lake

ANUNŢ Organizarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii

Stiri Municipale

Our lake

ANUNȚ - Plan Urbanistic de Zonal – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL

anunturi

ANUNŢ

anunturi

Informare publică privind volumele de masa lemnoasă disponibile pentru vânzare către populație, conform informării Direcției Silvice Mureș nr. 15389/C.I./21.12.2020

anunturi

Informare publică privind volumele de masa lemnoasă disponibile pentru vânzare către populație, conform informării Direcției Silvice Mureș nr. 13855/C.I./20.11.2020

anunturi

Sprijin pentru agenții economici din domeniul HoReCa

anunturi

Concurs/Examen de promovare 25.09.2020

Anunturi - angajari functii publice

Concurs de recrutare - 09.06.2020

Anunturi - angajari functii publice

Concurs de recrutare - 09.06.2020

Anunturi - angajari functii publice

Concurs/Examen de promovare 25.09.2020

Anunturi - angajari functii publice

Concurs de recrutare - 17.06.2020

Anunturi - angajari functii publice

Concurs de recrutare - 17.06.2020

Anunturi - angajari functii publice

Our lake

Campanie de colectare de la populație a deșeurilor electrice și electronice

Anunturi

Concurs/Examen de promovare 18.06.2020

Anunturi - angajari functii publice

Concurs/Examen de promovare 18.06.2020

Anunturi - angajari functii publice

Concurs/Examen de promovare 13.04.2020

Anunturi - angajari functii publice

Concurs/Examen de promovare 13.04.2020

Anunturi - angajari functii publice

Anunț public privind suspendarea dezbaterilor publice

Anunturi

Concurs 02.03.2020

Anunturi - angajari functii contractuale

Concurs - Director la Clubul Sportiv Municipal Sighisoara - 26.02.2020

Anunturi - angajari functii contractuale

Concurs de recrutare 06 februarie 2020 - sef birou - Biroul Achizitii, Accesare Fonduri Europene si Management Proiecte

Anunturi - angajari functii publice

Concurs de recrutare 06 februarie 2020 - sef birou - Biroul Achizitii, Accesare Fonduri Europene si Management Proiecte

Anunturi - angajari functii publice

Concurs de recrutare 25 noiembrie 2019 - sef birou - Biroul Achizitii, Accesare Fonduri Europene si Management Proiecte

Anunturi - angajari functii publice

Concurs de recrutare 25 noiembrie 2019 - sef birou - Biroul Achizitii, Accesare Fonduri Europene si Management Proiecte

Anunturi - angajari functii publice

Concurs/Examen de promovare 27.01.2020

Anunturi - angajari functii publice

Concurs/Examen de promovare 27.01.2020

Anunturi - angajari functii publice

Concurs - Director la Clubul Sportiv Municipal Sighisoara - 30.01.2020

Anunturi - angajari functii contractuale