Domino

ANUNȚ - EVIDENȚA PERSOANELOR

            Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara, cu sediul in Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 15, judeţul Mureş, telefon 0265-771140, anunţă cetăţenii români domiciliaţi in Municipiul Sighişoara şi în comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, Vînători, Albeşti), ale căror acte de identitate și-au pierdut valabilitatea și minorii care au împlinit vîrsta de 14 ani și nu au solicitat eliberarea primului act de identitate, în trimestrul III 2022 cât și în perioada anterioară, să se prezinte la sediul serviciului pentru obținerea documentelor.

Depunerea cererilor și a documentelor necesare eliberării actelor de identitate se poate face ca urmare a programării telefonice la nr. 0265-771140 sau prin prezentare la ghișeu.