Domino

 

Comisii  CONSILIU LOCAL SIGHIŞOARA pe domenii de specialitate

 

         I.Comisia pentru studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului:

 - domnul Stupariu Călin ;
 - domnul Moiseș Florian Dan;
 - doamna Horumb Maria;
 - domnul Fiscu Constantin - Mihai;
 - doamna Buzogany Erzsebet.
 
        II.Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi  protecţia civilă:
 
 - domnul Stanciu Mihai - Ioan;
 - domnul Grabcev Adrian.
 
        III.Comisia pentru servicii publice, comerţ, agricultură,turism,relații externe și fonduri europene:
         
 - domnul Gall Ernő;
 - domnul  Duma Felix - Lucian;
 
 
        IV. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportivă şi de agrement:
  
- domnul Chețan Daniel;
 - domnul Groza Tudorel - Claudiu;
 - domnul Volker Reiter;
 - domnul Drăghici Ioan;
 - doamna Pajint - Fritsch Monica - Luciana.
 
         V. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor:
 
  - domnul Burghelea Bogdan - Ioan ;      
  - doamna Tűrk Michaela;
  - domnul Matei Ovidiu - Daniel.