INFORMARE

În atenția locuitorilor Municipiului Sighișoara,

Din 23.10.2022, contractul pe care S.C. Schuster Ecosal S.R.L. l-a avut cu Municipiul Sighișoara a ajuns la termen, practic a expirat.

Din 1 noiembrie 2022, odată cu intrarea Municipiului Sighișoara în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES (ADI Ecolect Mureş) au apărut modificări în ceea ce privește modul în care locuitorii Municipiului Sighișoara vor achita serviciile de salubritate. Modificări care se aplică pentru întreg județul Mureș.

Astfel:

Tarifele pentru serviciile de salubritate  DEVIN  Taxă specială pentru salubrizare

 De acum, taxa specială pentru salubrizare se va achita la casieriile Primăriei Municipiului Sighișoara sau online (Ghiseul.ro/ E-cetatean)

     Taxa specială de salubrizare se datorează anual cu termen de plată semestrial, pana la 31.03 pentru lunile ianuarie-iunie ale anului respectiv si pana la data de 30.09 ale anului respectiv pentru lunile iulie-decembrie.

    Pentru noiembrie și decembrie 2022, termenul de plată este 15.12.2022.


    Conform articolului 7 din „REGULAMENTUL DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL SIGHIȘOARA”, nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 este:

   Taxa utilizatori casnici din mediul urban-lei/(pers/lună)-  13,74

   Taxa utilizatori non-casnici -   lei/tonă   592,07                                           

   „(2) Taxa specială de salubritate se recalculează de către ADI Ecolect / Consiliului Judeţean Mureş și se aprobă conform prevederilor legale în vigoare, în funcţie de actualizările/modificările intervenite în structura componentelor acestei taxe.”

        Ținând cont de faptul că taxa este stabilită pe persoană, respectiv pe tonă în cazul persoanelor juridice, pentru a știi exact suma ce trebuie achitată de către beneficiarii serviciului public de salubrizare, proprietarii imobilelor, persoane fizice sau juridice, situate pe raza tuturor UAT-urilor din judeţul Mureş, trebuie să completeze o DECLARAȚIE DE IMPUNERE.   

      Declarațiile de impunere se găsesc la sediul instituției Primăriei Municipiului Sighișoara, camera 12 sau se pot descărca de pesite-ul www.primariasighisoara.ro, butonul din partea dreaptă „Taxă de salubrizare”.

      După completare, declarațiile de impunere se depun în dublu exemplar împreună cu o copie după actul de identitate/de înfiinţare  fie la Registratura Primăriei Municipiului Sighișoara, fie se trimit pe adresa de email: taxa.salubritate@sighisoara.org.ro.

       Termenul pentru depunerea Declarației de Impunere pentru anul 2022 este 05.12.2022.

       „În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, obligația de plată va fi stabilită din oficiu de către fiecare UAT din județul Mureș”, adică se va achita suma aferentă serviciilor de salubrizare pentru 3 persoane.

        Informații suplimentare: 0265 771 280.