Domino

 

                                                                                  

ANUNŢ

al Compartimentului de evidență a persoanelor din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din Municipiul Sighișoara

 

           Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara, cu sediul în municipiul Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 15, judeţul Mureş, telefon 0265-771140, informează cetăţenii români domiciliaţi in Municipiul Sighişoara şi în comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, Vânători, Albeşti) următoarele:

Eliberarea actului de identitate se face doar la solicitarea titularului datelor de stare civilă, nicidecum din oficiu de către autoritățile române.

 

     În aceste condiții, reamintim cetățenilor români că au obligația să solicite eliberarea actului de identitate în următoarele cazuri:

  1. în termen de 15 de la împlinirea vârstei de 14 ani;
  2. cu 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate;
  3. în termen de 15 zile de la producerea unor modificări în statutul civil sau ca urmare a schimbării domiciliului;
  4. în cazul deteriorării actului de identitate;
  5. în cazul pierderii actului de identitate;
  6. pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile (buletinele de identitate);

Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.

 

   În aceste condiții, invităm cetățenii care se află în situațiile mai sus menționate, să se prezinte la sediul serviciului nostru, cu documentele necesare și să solicite eliberarea actului de identitate.

 

 

 

 

 

  Șef serviciu,

                                                                   Bîrsan Cristina-Maria