Domino

                           Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

                                    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA

        

       MUNICIPIUL SIGHIȘOARA anunță, publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a deciziei etapei de încadreare nr. 8528 din 26.02.2018, pentru proiectul ”Pod peste râul Târnava Mare în municipiul Sighișoara” amplasat în județul Mureș, municipiul Sighișoara, str. Viilor – Cartier Târnava. Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro. Observațiile/contestațiile publicului pot fi transmise prin poștă : municipiul Târgu Mureș, str. Podeeni, nr. 10, e-mail : office@apmms.anpm.ro sau fax : 0265/314985 în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș”