Domino

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

 

ANUNŢĂ

 

Scoaterea la licitație publică deschisă, în vederea închirierii, a următoarelor:

I. lotul 1 de teren, în suprafață de 6,00 mp., situat în str. O. Goga f.nr., în apropierea Centrului pentru Informare Turistică, în vederea amplasării unui punct de comerț stradal, respectiv 1 tonetă, pentru comercializare de produse de patiserie.

II. lotul 2 de teren, în suprafață totală de 24 mp., din care 8,75 mp. teren ocupat de tonetă și 15,25 mp. teren amenajare terasă, situat în parcarea din str. A. Pann, în vederea amplasării unui punct de comerț stradal, respectiv 1 tonetă pentru comercializare de băuturi răcoritoare, înghețată, fructe și produse de patisserie.

Închirierea se face conform prevederilor H.C.L. 185/16.09.2020 și O.U.G. 57/2019.

Documentația de atribuire poate fi solicitată la Compartimentul Evidența și administrare terenuri din cadrul Municipiului Sighișoara, în perioada 09.08.2022 – 31.08.2022, zilnic între orele 08:00-14:00.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia solicitanților contra cost, la o valoare de 50 lei, și se pot obține de la sediul Municipiului Sighișoara, camera 33, sau pot fi trimise prin poșta electronică după achitarea taxei.

Taxa de participare la licitație este de 100 lei.

Taxele se pot achita în numerar la casieriile concedentului sau prin transfer în contul concedentului nr. RO63TREZ47821A300530XXXX, deschis la Trezoreria Sighișoara.

Contravaloarea documentației și taxa de participare nu se restituie.

   Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.08.2022 ora 15:00.

Ofertele trebuie depuse până cel târziu la 01.09.2022 ora 12:00, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, jud. Mureș la Compartimentul Registratură.

            Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 02.09.2022, ora 9:00, la sediul Municipiului Sighișoara, mun. Sighișoara, P-ța Muzeului nr. 7, jud. Mureș, în sala Omnia.

 

 

 

                    PRIMAR,

                                   Ioan – Iulian SÎRBU