Domino

ANUNȚ

            MUNICIPIUL SIGHIȘOARA, titular al proiectului “Înființare rețea de alimentare cu apă în localitățile Hetiur, Soromiclea și Venchi, aparținătoare municipiului Sighișoara, județul Mureș”, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, fără studio de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Înființare rețea de alimentare cu apă în localitățile Hetiur, Soromiclea și Venchi, aparținătoare municipiului Sighișoara, județul Mureș”, propus a fi amplasat în municipiul Sighișoara, satele Hetiur, Soromiclea și Venchi, județul Mureș.

            Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi condultate la sediul APM Mureș din Târgu-Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9-15, marți-vineri între orele 9-12, precum și la următoarea adresa de internet http://apmms.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.