Domino

ANUNȚ IMPORTANT !

 

            Incendiile de vegetație reprezintă o problemă majoră-producând pe lângă daune materiale și distrugeri însemnate, uneori cu impact deosebit de grav/iremediabil asupra speciilor și/sau habitatelor din ariile naturale protejate.

            Planurile de management ale ariilor naturale protejate, sau măsurile minime de conservare din ariile naturale protejate care nu au plan de management elaborat, interzic arderea vegetației.

            Conform Ordonanței de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 98 (1), Incendiile din ariile naturale protejate “Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătate umană, animală sau vegetală: a) arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și a vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice.”

            Legea 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, secțiunea a 3-a, art. 94, alin (1) prevede: protecția mediului constituie o obligație a tuturor persoanelor fizice și juridice, în care scop: conform obligației de la lit. n) aceștia nu ard miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorităților competente pentru protecția mediului fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.    

            Pentru nerespectarea pct. 16 “obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde și de a preveni arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase”, amenda este de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice și de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON).