Domino

                                                                                                                        Nr. 18.700 /III/2/30.05.2024

 

ANUNȚ PUBLIC

 

              Primăria municipiului Sighișoara

 

             Astăzi, 30.05.2024, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

”Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării conținutului anexei la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 86 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea procedurii de autorizare a agenților economici pentru desfășurarea unor activități economice pe raza municipiului Sighișoara, cu modificările și completările ulterioare”.

            Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

  • Nota de fundamentare a proiectului;
  • Expunere de motive;
  • Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  • Textul complet al proiectului actului normativ;

Documentația poate fi consultată:

           Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 10.06.2024 (inclusiv), prin:

  1.  formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A ;

  1. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail contact@primaria-sighisoara.ro;
  2. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  3. prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

            Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Proiect de hotărâre privind (denumirea proiectului de hotărâre)”.

            Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției,https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2024-00030676 .

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

 

            Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail contact@primaria-sighisoara.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

 

Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

                                      Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria