Domino

 

ANUNT

Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de

Plan Urbanistic Zonal – “CONVERSIE FUNCȚIONALĂ, REGENERAREA SITULUI ÎN ANSAMBLU DE CASE ÎNȘIRUITE”- H.V.S CONSTRUCT S.R.L- Localitatea Venchi, f.n., Sighișoara

 

În conformitate cu art. 37 din Ordinul 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, a H.C.L. nr. 79/29.05.2013, privind Regulamentul Local pentru informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului și de urbanism a municipiului Sighișoara și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că a fost demarată procedura de informare și consultare a populației cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal – “CONVERSIE FUNCȚONALĂ, REGENERAREA SITULUI ÎN ANSAMBLU DE CASE INȘIRUITE”, - localitatea Venchi, f.n., Sighișoara, inițiator și beneficiar H.V.S CONSTRUCT S.R.L.

Începând cu data de 15.04.2022 aveți posibilitatea să consultați documentele care stau la baza întocmirii Planului Urbanistic Zonal – “CONVERSIE FUNCȚIONALĂ, REGENERAREA SITULUI ÎN ANSAMBLU DE CASE INȘIRUITE”- localitatea Venchi, f.n., Sighișoara (planșele de reglementări, memoriu general ) atât pe pagina web a Municipiului Sighisoara www.primariasighisoara.ro, cât și la sediul Municipiului Sighișoara, Compartimentul Urbanism, et.2, camera 55.

Pentru orice observații vă puteți adresa în scris Municipiului Sighișoara (Compartimentul Urbanism) sau pe e-mail primaria@sighisoara.org.ro în maxim 25 de zile calendaristice de la data anuntului.