Domino

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

ANUNŢĂ

 

Reluarea procedurii de scoatere la licitație publică deschisă, în vederea vânzării, a imobilului - teren intravilan împrejmuit, având categoria de folosință curți - construcții, în suprafață de 75 mp, situat în Sighișoara, str. Ana Ipătescu, F.N., jud. Mureș, înscris în C.F. nr. 58090, sub nr. cad. 58090, provenit din C.F. 3449 A+130, aparținând domeniului privat al Municipiului Sighișoara. Licitația a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 83/30.04.2020.

Documentaţia de atribuire se poate obține gratuit prin ridicare de la sediul Municipiului Sighișoara - Serviciul Evidența Patrimoniului și Fond Locativ, camera 33, sau poate fi trimisă prin poșta electronică după depunerea unei cereri în acest sens, ori se poate consulta pe site-ul oficial al Municipiului Sighișoara.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.10.2023, ora 1500.

Ofertele trebuie depuse până cel târziu la 25.10.2023, ora 1500, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, jud. Mureș la Compartimentul Registratură.

 Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 27.10.2023, ora 1000, în sala de ședințe a Municipiului Sighișoara.