Domino

ANUNȚ

Având în vedere faptul că volumul de lemn de foc de 5000 mc aprobat prin HCL nr. 39/28.02.2023 privind stabilirea volumului pentru valorificarea lemnului de foc pentru populație și a prețului de vânzare către populație în anul 2023, din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara, a fost acoperit dat fiind numărul de cereri depuse în acest sens, Primăria Municipiului Sighișoara anunță faptul că, începând cu data de 21 august 2023, nu se vor mai aproba cereri de atribuire lemn de foc, pentru anul 2023.