Domino

Nr. 5.830//III/2/21.02.2022

                                                                                                                                   ANUNȚ PUBLIC

 

privind Proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consililui Local Sighișoara

 

            Astăzi, 21.02.2022, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de vânzare a locuințelor din blocurile finanțate și construite în Municipiul Sighișoara prin Agenția Națională pentru Locuințe – locuințe de tip A.N.L..

Documentațiile aferente proiectului de act normativ pot fi consultate:

  • Pe portalul Municipiului Sighișoara :

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322

  • La avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara; 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse consultării publice se pot depune până la data de 05.03.2022 (inclusiv), pe baza formularului de colectare de recomandări, astfel:

La Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

  1. Prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  2. Ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
  3. Prin fax la numărul 0265.77.12.78.

Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției, https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A sau poate fi ridicat de la sediul instituției: Piaț Muzeului, nr. 7, camera 12 – Centrul de Informare Cetățeni.

            Propunerile trimise vor fi publicate pe portalul Municipiului Sighișoara.

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris vor fi justificată în scris.

             Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României prin H.G. nr. 171/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dezbaterea se va desfășura sub formă de depunere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare referitoare la  actul  normativ sus-menționat.

            Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103.

 

Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

 

                                      Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria

                                                     

 

 

 

 

Data publicării pe site: 22.02.2022