Domino

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA

 

               MUNICIPIUL SIGHIȘOARA anunță publicul interesat asupra depunerii la APM Mureș a primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal, care creeaza cadrul pentru “Întocmire Plan Urbanistic Zonal, Zona- “Strada Bucegi”, Sighișoara - Schimbare funcțiune teren și construire locuințe”, pe amplasamentul din loc. Sighișoara, str. Bucegi, f.nr., județul Mureș, în vederea obținerii Avizului de mediu.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la APM Mureș- strada Podeni, nr. 10, loc. Târgu Mureș, în zilele de luni între orele 9-15 și marți-vineri între orele 9-12, până la data de (15 zile de la data anunțului). Sugestii / observații pot fi depuse prin poștă la adresa: APM Mureș, loc. Târgu-Mureș, str. Podeni, nr. 10, jud. Mureș sau la adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro .

                                                                                

 

 

PRIMAR,

Ioan-Iulian Sîrbu