Domino

ANUNT

Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de

“ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SIGHISOARA”

 

         In conformitate cu art. 37 din Ordinul 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu completarile ulterioare, a H.C.L. nr. 79/29.05.2013, privind Regulamentul Local pentru informarea si consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism a municipiului Sighisoara si conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, va informam ca a fost demarata procedura de informare si consultare a populatiei cu privire la documentatia : “Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Sighisoara”, initiator si beneficiar Primaria Municipiului Sighisoara.

         Incepand cu data de 17.01.2022 aveti posibilitatea sa consultati documentele care stau la baza intocmirii documentatiei de actualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Sighisoara (plansele, Regulamentul General ) atat pe pagina web a Primariei Municipiului Sighisoara www.primariasighisoara.ro, cat si la sediul Primariei Municipiului Sighisoara, Compartimentul Urbanism, et.2, camera 55.

         Pentru orice observatii va puteti adresa in scris Primariei Municipiului Sighisoara (Compartimentul Urbanism) sau pe e-mail primaria@sighisoara.org.ro in maxim 45 de zile calendaristice de la data anuntului.

 

                                                     ARHITECT SEF 

                                              Irina-Mihaela Tataranu