Domino

 Nr. 33.623/III/2/11.10.2023

 

ANUNȚ PUBLIC

 

              Primăria municipiului Sighișoara

 

             Astăzi, 11.10.2023, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

”Proiect de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI OPERATIV privind executarea serviciilor de deszăpezire în Municipiul Sighișoara, pentru sezonul rece 2023-2024”.

            Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

 • Nota de fundamentare a proiectului;
 • Expunere de motive;
 • Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
 • Textul complet al proiectului actului normativ;

Documentația poate fi consultată:

 • pe portalul Municipiului Sighișoara:

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2023-00028BEA

 • la sediul instituției - avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;
 • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Registratura Municipiului Sighișoara.

           Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 27.10.2023, prin:

 1.  formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A ;

 1. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail contact@primaria-sighisoara.ro;
 2. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
 3. prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

            Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Proiect de hotărâre privind ........................... ”.

            Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției,https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2023-00028BEA

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

 

            Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail primaria@sighisoara.org.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

 

Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

 

                                      Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria