Domino

ANUNŢ

În atenţia persoanelor fizice şi juridice

 

       Titularii contractelor de închiriere şi concesiune, încheiate cu Municipiul Sighişoara, pot achita chiria şi redevenţa aferentă acestora, începând cu data de 17 ianuarie 2022, după actualizarea bazei de date cu indicele de inflaţie. Scadenţa plăţilor este cea stipulată în contracte.

      Taxele de folosință pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului sau a Municipiului Sighişoara, pot fi achitate din data de 17 ianuarie 2022.

      Debitele restante, aferente taxelor și contractelor, pot fi achitate din data de 10 ianuarie 2022.