Domino

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Municipiul Sighișoara a implementat, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (Lider de parteneriat), proiectul  „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”,  Cod  SMIS 143410. Proiectul este cofinanțat  din Fondul European de Dezvoltare Regională prin  Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 –2020,

 Axa Prioritară: 1. Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri ;

Obiectivul specific: 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature;

Acțiunea 1.1.1: Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

Valoarea totală eligibilă a finanțării alocate partenerului Municipiul Sighișoara este de 711.382,00 lei, contribuția Municipiului Sighisoara  fiind de 14.518,00 lei.

Proiectul s-a implementat în perioada 16.02.2023- 29.12.2023.

În cadrul acestui proiect Municipiul Sighișoara a achizitionat prin procedură simplificată servicii de proiectare faza „Studiu de  fezabilitate pentru obiectivul : Regenerare urbană  a centrului istoric al Sighișoarei- Patrimoniu Mondial UNESCO”.