Domino

Nr. 2.682/22.01.2024

Comisia de evaluare și de selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local

 

RAPORTUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE UNITĂȚII ADMINISTRATIV- TERITORIALE MUNICIPIUL SIGHIȘOARA PENTRU ANUL 2023

 

Autoritatea finanțatoare Municipiul Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7, cod fiscal 5669309, telefon: 0265/771280, fax: 0265/771278, e-mail: primaria@sighisoara.org.ro.

 

           Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2023 între autoritatea contractantă Municipiul Sighișoara şi beneficiari, aşa cum sunt definiţi de legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 

Domeniul Cultură, Recreere, Religie – subdomeniile Sport și Cultură:

  1. Beneficiar: Asociația Club Sportiv Titanii Sighișoara, proiectul: Rugby de toamnă 2023; numărul și data încheierii contractului: 23.590/10.07.2023; valoarea finanțării: 6.750 lei, finalizat.
  2. Beneficiar: Asociația Club Sportiv Hara Sighișoara, proiectul: O șansă pentru campioni; numărul și data încheierii contractului: 23.589/10.07.2023; valoarea finanțării: 11.793 lei, finalizat.