Domino

ANUNŢ

SOLICITARE AVIZ DE MEDIU

 

Municipiul Sighișoara anunţă publicul interesat asupra depunerii la Agenția pentru Protecția Mediului Mureş a primei versiuni a Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027, în vederea obţinerii Avizului de mediu.

Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului al Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027, pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Mureş, Str. Podeni, nr.10, Târgu-Mureș, jud. Mureș, în zilele de luni între orele 9 -15 și marți-vineri între orele 9-12  până la data de (15 zile de la data anunţului). Sugestii / observaţii pot fi depuse în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Mureş în acelaşi interval de timp.