Domino

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Sighisoara 2021-2030, titular de plan  MUNICIPIUL SIGHIȘOARA. Decizia de emitere a avizului de mediu se va afișa pe pagina de internet a A.P.M. Mureș: http://apmms.anpm.ro, la sediul titularului de plan și la sediul A.P.M. Mureș.