Domino

            ANUNȚ PUBLIC

            Astăzi, 29.01.2021, Municipiul Sighișoara invită pe toți cei interesați să depună propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind următorul proiect de act normativ:

            Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea participativă în anul 2021.

            Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind instaurarea stării de alertă pe teritoriul României și HG nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei cu COVID-19, dezbaterea se va desfășura sub formă de depunere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare referitoare la ”Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea participativă în anul 2021”.

         Sunt invitați să depună propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare toți cei interesați, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate și ai mass-media. 

            Documentația aferentă a proiectului de hotărâre include:

  • Raportul de specialitate;
  • Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ;
  • Proiect de hotărâre;
  • Anexe .

            Documentația poate fi consultată pe portalul Municipiului Sighișoara, https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2021-0001812A .

       Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre sus-menționat  se pot depune până la data de 09.02 2021, ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail: primaria@sighisoara.org.ro, prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, la Registratura instituției din Piața Muzeului, nr. 7.

       Materialele transmise vor purta mențiunea: Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea participativă în anul 2021.

       Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara  https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2021-0001812A .

   Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris, va fi justificată în scris.

    Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, Piața Muzeului nr. 7, telefon 0265.7712.80, int. 103.