Domino

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

ANUNŢĂ

 

Scoaterea la licitație publică deschisă, în vederea vânzării, a două terenuri, cu categoria de folosință fâneață, aparținând domeniului privat al Municipiului Sighișoara, respectiv:

1. teren intravilan, în suprafață de 637 mp, situat în Sighișoara, jud. Mureș, înscris în C.F. nr. 56068 Sighișoara, sub nr. cad. 1851 și nr. top. 3343/2/1/10;

2. teren intravilan, în suprafață de 914 mp., situat în Sighișoara, jud. Mureș, înscris în C.F. nr. 56070 Sighișoara, sub nr. cad. 56070 și nr. top. 3343/2/1/12.

Vânzarea imobilelor a fost aprobată, în temeiul O.U.G nr. 57/2019, prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 72/30.03.2023, iar prețul de vânzare și documentația de vânzare prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 216/28.09.2023

Documentaţia de vînzare se poate obține gratuit prin ridicare de la sediul Municipiului Sighișoara - Serviciul Evidența Patrimoniului și Fond Locativ, camera 33, sau poate fi trimisă prin poșta electronică după depunerea unei cereri în acest sens, ori se poate consulta pe site-ul oficial al Municipiului Sighișoara.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.11.2023, ora 1500.

Ofertele trebuie depuse până cel târziu la 16.11.2023, ora 1500, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, jud. Mureș la Compartimentul Registratură.

            Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 17.11.2023, ora 930, în sala de ședințe a Municipiului Sighișoara.

 

 

       PRIMAR,

Ioan – Iulian Sîrbu