Domino

 

A N U N Ț  

PROIECT  - Reabilitare rețea de canalizare și apă strada Dumbravei –Tronson 1  

 MUNICIPIUL SIGHIȘOARA titular al proiectului ,,Reabilitare rețea de canalizare și apă strada Dumbravei –Tronson 1”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș, fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Reabilitare rețea de canalizare și apă strada Dumbravei –Tronson 1”, propus a fi amplasat în loc. Sighișoara, str. Dumbravei, jud. Mureș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr.10, în zilele de: luni între orele 9.00-15.00 și marți – vineri între orele 9.00-12.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul Deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la  data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.