Domino

ANUNȚ PUBLIC

 

privind  proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consililui Local Sighișoara

 

 

                Astăzi, 14.07.2022, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul  proiect de act normativ:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora în Municipiul Sighișoara şi a Contractului - cadru de închiriere pe suprafețele de locuință.

 

Documentația aferentă proiectului  de act normativ poate fi consultată:

  • pe portalul Municipiului Sighișoara,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322;

  • la avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Registratura Municipiului Sighișoara.

              Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se pot depune până la data de 24.07.2022 (inclusiv), pe baza formularului de colectare de recomandări atașat:

  1. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  2. prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  3. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
  4. prin fax la numărul 0265.77.12.78.

Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției, https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A, sau poate fi ridicat de la sediul instituției: Piața Muzeului, nr. 7, camera 12 – Centrul de Informare Cetățeni.

                Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind ”Proiect de hotărâre privind ................”.

                Propunerile trimise vor fi publicate pe portalul Municipiului Sighișoara, 

 https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322   

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

 

                Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103.

 

Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

 

                                                 Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria