Domino

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de interes local pe anul 2023

ANUNȚ PUBLIC

 

              Primăria municipiului Sighișoara

 

             Astăzi, 06.12.2022, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

” Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni și de lucrări de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă pe care au obligația să le efectueze persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social”.

            Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

  • Nota de fundamentare a proiectului;
  • Expunere de motive;
  • Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  • Textul complet al proiectului actului normativ;

Documentația poate fi consultată:

           Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 16.12.2022 (inclusiv), prin:

  1.  formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A ;

  1. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
  2. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  3. prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

            Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni și de lucrări de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă pe care au obligația să le efectueze persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social”. 

            Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției,https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

            Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail primaria@sighisoara.org.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

                                      Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria