prim_sighisoara

INVITAȚIE ACREDITARE

Pentru acreditarea jurnaliştilor la Festivalul „Sighişoara Medievală” 2021, vă rugăm,  să completați cererea ataşată şi să o transmiteți până la data de 28 iulie 2021, prin e-mail la adresa: primaria@sighisoara.org.ro.

Date de contact:

Municipiul  Sighişoara – Serviciul Relații Publice și Comunicare

Telefon: 0265.77.12.80, int. 133

E-mail: primaria@sighisoara.org.ro