Domino

 Nr. 4.909/III/2/07.02.2024

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Primăria Municipiului Sighișoara

Astăzi, 07.02.2024, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

” Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2024 în Municipiul Sighișoara”.

Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
Raport de specialitate;
Proiect de hotărâre;
Anexe la proiectul de hotărâre Documentația poate fi consultată:

pe portalul Municipiului Sighișoara:
https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2024-00030676;

la sediul instituției - avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;
proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Registratura Municipiului Sighișoara.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 23.02.2024, prin:

1. formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A

2. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail contact@primaria-sighisoara.ro;

3. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

4. prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Proiect de hotărâre privind ...................... ”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail contact@primaria-sighisoara.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

 

                                                                         Primar,

                                                                  Ioan – Iulian Sîrbu 

 

 Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

              Nyaradi Isabella Maria