Domino

ANUNȚ

al  Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din Municipiul Sighișoara

privind prelungirea termenului de valabilitate al actelor de identitate

 

 

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, actele de identitate (cărți de identitate, cărți de identitate provizorii) al căror termen de valabilitate a expirat începând cu data de 01.03.2020 și care vor expira în perioada stării de alertă sunt și vor rămâne valabile pe toată durata stării de alertă precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

         Întrucât, actele de identitate sunt valabile potrivit legii, acestea pot fi utilizate în relație cu instituțiile publice sau cu persoane juridice de drept privat care au obligația de a le accepta.

 

                                                                             Șef serviciu,

                                                                         Bîrsan Cristina-Maria