Domino

ANUNT

Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de

“Plan Urbanistic Zonal- Cartier Tarnava II- zona Aleea Panselutelor”

 

         In conformitate cu art. 37 din Ordinul 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu completarile ulterioare, a H.C.L. nr. 79/29.05.2013, privind Regulamentul Local pentru informarea si consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism a municipiului Sighisoara si conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare,

Primaria Municipiului Sighisoara organizeaza o dezbatere publica de consultare a populatiei si a factorilor interesati cu privire la problemele si aspectele relevante privind dezvoltarea teritoriala, sociala si economica identificate de locuitori si actorii economici locali de care trebuie sa se tina cont in etapa de elaborare ( propuneri finale) a Planului Urbanistic Zonal-Cartier Tarnava II- zona Aleea Panselutelor.

         Dezbaterea va avea loc in data de 12.09.2022, ora 10,00, in sala Mare a Primariei Sighisoara.

         Documentatiile pot fi consultate  atat pe pagina web a Primariei Municipiului Sighisoara www.primariasighisoara.ro, cat si la sediul Primariei Municipiului Sighisoara, Compartimentul Urbanism, et.2, camera 55.

         Comentariile, sugestile si observatiile pot fi trimise in scris Primariei Municipiului Sighisoara (Compartimentul Urbanism) sau pe e-mail primaria@sighisoara.org.ro