Domino

                                                                                                                  Nr. 25.260/III/2/03.08.2022

 

ANUNȚ PUBLIC

 

              Primăria municipiului Sighișoara

 

             Astăzi, 03.08.2022, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următoarului act normativ:

” Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului sistemului de iluminat public în Municipiul Sighișoara - Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini al sistemului de iluminat public în Municipiul Sighișoara, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 30/28.02.2018, cu modificările și completările ulterioare”.

            Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

 • Nota de fundamentare a proiectlui;
 • Expunere de motive;
 • Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
 • Textul complet al proiectului actului normativ;

Documentația poate fi consultată:

 • pe portalul Municipiului Sighișoara

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322

 • la sediul instituției - avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;
 • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Registratura Municipiului Sighișoara.

           Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 14.08.2022 (inclusiv), prin:

 1.  formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A ;

 1. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
 2. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
 3. prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

            Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Propuneri privind Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului sistemului de iluminat public în Municipiul Sighișoara - Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini al sistemului de iluminat public în Municipiul Sighișoara, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 30/28.02.2018, cu modificările și completările ulterioare”

            Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției,https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o  altă autoritate sau instituție publică până la data de 10.08.2022 .

            Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail primaria@sighisoara.org.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

                                      Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria