Domino

Nr. 20.457/III/2/22.06.2022

 

ANUNȚ PUBLIC

 

privind  proiectele de hotărâre ce urmează a fi supuse spre aprobare Consililui Local Sighișoara în luna iulie a.c.

 

 

                Astăzi, 22.06.2022, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următoarele  proiecte de acte normative:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2, nr. 9 și nr. 10 la Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 112/30.05.2022 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.;
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Pieţei Agroalimentare din Municipiul Sighişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 19/28.02.2013, cu modificările și completările ulterioare.

                                Documentația aferentă proiectelor  de acte normative poate fi consultată:

  • pe portalul Municipiului Sighișoara,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322;

  • la avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;
  • proiectele de acte normative se pot obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Registratura Municipiului Sighișoara.

              Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice se pot depune până la data de 03.07.2022 (inclusiv), pe baza formularului de colectare de recomandări atașat:

  1. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  2. prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  3. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
  4. prin fax la numărul 0265.77.12.78.

Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției, https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A, sau poate fi ridicat de la sediul instituției: Piața Muzeului, nr. 7, camera 12 – Centrul de Informare Cetățeni.

                Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind ”Proiect de hotărâre privind ................”.

                Propunerile trimise vor fi publicate pe portalul Municipiului Sighișoara, 

 https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322   

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectele de acte normative, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 29.06.2022.

                Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103.

 

Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

 

                                                 Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria