Domino

ANUNȚ

Având în vedere adresa Consiliului Județean Mureș nr. 13.809/10.06.2021., dosar IX.B.13, înregistrată la Municipiul Sighișoara sub nr. 16.474/10.06.2021, se publică anunțul privind obligațiile deținătorilor de câini, în ceea ce privește identificarea prin microcipare a câinilor și sterilizarea acestora.