Domino

Nr. 4.307/III/2/09.02.2022

 

ANUNȚ PUBLIC

 

                Astăzi, 09.02.2022, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: ” Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Sighișoara”, care va fi supus spre apobare Consiliului Local Sighișoara în luna februarie 2022.

                În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, și având în vedere H.G. nr. 171/2022  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei cu COVID-19, dezbaterea se va desfășura sub formă de depunere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare.        

Documentația aferentă a proiectului de hotărâre include:

  • ” Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Sighișoara”;
  • Referat de aprobare;
  • Raport de specialitate;

Documentația poate fi consultată:

  • pe portalul Municipiului Sighișoara
  • https://primariasighisoara.ro/[THISDB]/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322 
  • la avizierul instituției, P-ța Muzeului, nr. 7, Sighișoara;

Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice se pot depune până la data de 19.02.2022 (inclusiv), ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro, prin poștă, la adresa Sighișoara, P-ța. Muzeului, nr. 7, la Registratura instituției din P-ța. Muzeului, nr. 7.

                Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri, sugestii, opinii pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Sighișoara”.

                Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322

                Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

                Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, P-ța Muzeului nr. 7, cam. 12 sau la telefon 0265.77.12.80, int. 103.

 

Primar,

Ioan –Iulian Sîrbu

 

 

 

 

 

                                          Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria