Domino

                                                                                                                        Nr. 35.913/III/2/10.11.2022

ANUNȚ PUBLIC

 

              Primăria municipiului Sighișoara

 

             Astăzi, 10.11.2022, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

” Proiect de hotărâre privind studiul de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Municipiului Sighișoara”.

            Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

  • Nota de fundamentare a proiectului;
  • Expunere de motive;
  • Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  • Textul complet al proiectului actului normativ;

 

Documentația poate fi consultată:

 

           Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 20.11.2022 (inclusiv), prin:

  1.  formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A ;

  1. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
  2. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  3. prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

            Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Proiect de hotărâre privind studiul de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Municipiului Sighișoara”.

 

            Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției,https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

            Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail primaria@sighisoara.org.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

                                      Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria