Domino

ANUNT

Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de

Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL-FAZA II, PARCARI, RACORD STRADAL, AMENAJARE ACCESE, DRUMURI DE CIRCULATIE INCINTA, IMPREJMUIRE, PILON PUBLICITAR INCINTA SI FATADE, AMPLASARE POST TRAFO, BRANSAMENTE UTILITATI, AMENAJARE PROVIZORIE ORGANIZARE SANTIER – SIGHISOARA, STRADA MIHAI VITEAZU, NR. 96

 

         In conformitate cu art. 37 din Ordinul 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu completarile ulterioare, a H.C.L. nr. 79/29.05.2013, privind Regulamentul Local pentru informarea si consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism a municipiului Sighisoara si conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, va informam ca a fost demarata procedura de informare si consultare a populatiei – ETAPA PRELIMINARA - cu privire la documentatia : “Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL-FAZA II, PARCARI, RACORD STRADAL, AMENAJARE ACCESE, DRUMURI DE CIRCULATIE INCINTA, IMPREJMUIRE, PILON PUBLICITAR INCINTA SI FATADE, AMPLASARE POST TRAFO, BRANSAMENTE UTILITATI, AMENAJARE PROVIZORIE ORGANIZARE SANTIER – SIGHISOARA, STRADA MIHAI VITEAZU, NR. 96- BENEFICIAR IPEC SA si RC EUROPE DEVELOPMENT SRL.

            Incepand cu data de 27.06.2024 aveti posibilitatea sa consultati documentele care stau la baza intocmirii “Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL-FAZA II, PARCARI, RACORD STRADAL, AMENAJARE ACCESE, DRUMURI DE CIRCULATIE INCINTA, IMPREJMUIRE, PILON PUBLICITAR INCINTA SI FATADE, AMPLASARE POST TRAFO, BRANSAMENTE UTILITATI, AMENAJARE PROVIZORIE ORGANIZARE SANTIER – SIGHISOARA, STRADA MIHAI VITEAZU, NR. 96 “(plansele de reglementari, memoriu general ) atat pe pagina web a Primariei Municipiului Sighisoara www.primariasighisoara.ro, cat si la sediul Primariei Municipiului Sighisoara, Compartimentul Urbanism, et.2, camera 55.

            Pentru orice observatii va puteti adresa in scris Primariei Municipiului Sighisoara (Compartimentul Urbanism) sau pe e-mail contact@primaria-sighisoara.ro pana la data de 20.07.2024.

 

                                                     ARHITECT SEF 

                                              Irina-Mihaela Tataranu