Domino

                                                                                                               Nr. 24.921/III/2/01.08.2022

 

ANUNȚ PUBLIC

 

privind  proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consililui Local Sighișoara în luna august 2022

 

 

                Astăzi, 01.08.2022, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:

”Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de folosință sau închiriere pentru Sala de Sport ,,Radu Voina” și baza sportivă din ,,cartierul Târnava II”, aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Sighișoara”.

 

                Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultat:

  • pe portalul Municipiului Sighișoara,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322;

  • la avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Registratura Municipiului Sighișoara.

              Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 12.08.2022 (inclusiv), pe baza formularului de colectare de recomandări:

  1. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața. Muzeului, nr. 7;
  2. prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  3. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
  4. prin fax la numărul 0265.77.12.78.

Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției, https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A, sau poate fi ridicat de la sediul instituției: Piața Muzeului, nr. 7, camera 12 – Centrul de Informare Cetățeni.

                Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind ”Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de folosință sau închiriere pentru Sala de Sport ,,Radu Voina” și baza sportivă din ,,cartierul Târnava II”, aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Sighișoara”.

                Propunerile trimise vor fi publicate pe portalul Municipiului Sighișoara, 

 https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322   

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

                Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103.

 

 

 

Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

 

                                                 Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria