Domino

ANUNȚ

Municipiul Sighișoara aduce la cunoștință publică faptul că, este interzisă arderea vegetației, iar conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului actualizată, aprobată prin Legea nr. 265/2006 ” Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală: a) arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice.”