Domino

ANUNŢ DE SELECȚIE PENTRU POZIŢIILE DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII COMERCIALE APĂ TERMIC TRANSPORT S.A. SIGHIȘOARA

 

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara anunţă declanşarea procedurii de selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii a 4 (patru) membri în Consiliul de Administrație al societății. Acest proces de selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu completările și modificările aduse prin Legea nr.187/2023 și cu cele ale H.G. nr.639/2023.