prim_sighisoara

ANUNȚ || RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020, cu modificările și completările ulterioare, în această perioadă, la nivel național, are loc recenzarea exploatațiilor agricole, principiul de bază fiind utilizarea terenurilor și deținerea animalelor.

Culegerea datelor are loc în perioada 10 mai – 31 iulie 2021, prin interviu față în față cu capul/şeful exploataţiei agricole sau cu o altă persoană din cadrul acesteia, care poate furniza informaţiile solicitate - date referitoare la caracteristicile structurale ale exploataţiilor agricole, în ceea ce priveşte situaţia suprafeţelor agricole utilizate, a suprafeţelor aflate sub restricţii de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultură, măsurile de dezvoltare rurală, etc.

Colectarea datelor se raportează la următoarele perioade de referinţă:

  • anul agricol 2020, cuprins între 1 octombrie 2019 şi 30 septembrie 2020, pentru variabilele privind terenurile şi persoanele care au lucrat în agricultură şi anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejecţiilor animaliere;
  • ziua de 31 decembrie 2020, pentru efectivele de animale şi adăposturile pentru animale;
  • ultimii trei ani (2018 - 2020), pentru măsurile de dezvoltare rurală.

În Municipiul Sighișoara această acțiune vizează 900 de exploatații agricole.

Persoana recenzată are obligaţia să furnizeze recenzorilor date şi informaţii corecte şi complete, de asemenea să respecte şi să nu obstrucţioneze activitatea personalului de recensământ din teritoriu şi să prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil.

Datele individuale înscrise în chestionarul de recensământ sunt confidenţiale şi sunt utilizate numai în scopuri statistice.