Domino

ANUNȚ PUBLIC

   Prin adresa nr. 18722/XI.C.4/11.07.2022, înregistrată la Municipiul Sighișoara sub nr. 22860/12.07.2022, Consiliul Județean Mureș anunță dezbatrerea publică pentru desemnarea reprezentanților comunității locale în Comitetul de organizare UNESCO al Centrului Istoric Sighișoara pentru data de 28 iulie 2022, ora 13 în Sala Mică a Primăriei Sighișoara.

   Scopul consultării publice este de a prezenta cele 3 persoane eligibile pentru a fi desemnate ca reprezentanți ai comunității locale.

   Persoanele intersate să participe la consultarea populației se vor putea înscrie depunând o cerere în acest sens, însoțită de o copie după actul de identitate, cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru consultarea publică. Cererea va fi transmisă online la adresa de e-mail cjmures@cjmures.ro, ori la sediul CJ Mureș cu menționarea modalității de participare la consultare - fizic sau online.

   Numărul maxim de persoane ce vor putea participa fizic la consultarea populației este de 25, locurile din sală se vor ocupa în ordinea înscrierilor.

   În situația în care, la data stabilită pentru consultarea publică, nu au fost ocupate locurile din sala pusă la dispoziție, persoanele interesate vor putea participa la consultare, fără înscriere prealabilă, în limita locurilor disponibile, pe baza actului de identitate.