Domino

ANUNȚ

Privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea de

Plan Urbanistic Zonal – EXTINDERE IMOBIL CENTRU MEDICAL, Sighișoara, str. Morii, nr. 28.- beneficiar GOMOTIRCEANU FLORIN

 

          În conformitate cu art. 37 din Ordinul 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, a H.C.L. nr. 79/29.05.2013, privind Regulamentul Local pentru informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului și de urbanism a municipiului Sighișoara și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm ca a fost demarată procedura de informare și consultare a populației cu privire la documentația : “Plan Urbanistic Zonal – EXTINDERE IMOBIL CENTRU MEDICAL, Sighișoara, str. Morii, nr. 28.- beneficiar GOMOTIRCEANU FLORIN.

          Începând cu data de 26.10.2023 aveți posibilitatea să consultați documentele care stau la baza întocmirii “Plan Urbanistic Zonal – EXTINDERE IMOBIL CENTRU MEDICAL, Sighișoara, str. Morii, nr. 28.- beneficiar GOMOTIRCEANU FLORIN “(planșele de reglementări, memoriu general ) atât pe pagina web a Primăriei Municipiului Sighișoara www.primariasighisoara.ro, cât și la sediul Primăriei Municipiului Sighișoara, Compartimentul Urbanism, et.2, camera 55.

          Pentru orice observații vă puteti adresa în scris Primăriei Municipiului Sighișoara (Compartimentul Urbanism) sau pe e-mail contact@primaria-sighisoara.ro în maxim 25 de zile calendaristice de la data anunțului.