Domino

                      A N U N Ț

 

Calendarul de efectuare a recensământului populaţiei şi locuinţelor din România a fost revizuit, în sensul prelungirii, până la data de 24 iulie 2022, a perioadei alocate colectării datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă.

Activitatea desfășurată de recenzorii în teren, pentru această etapă, se adresează numai persoanelor care nu s-au autorecenzat online în perioada 14 martie - 27 mai 2022 sau acelora ale căror chestionare au fost invalidate.

Participarea noastră, a tuturor, la acest proces de colectarea a datelor, este o îndatorire civică și o responsabilitate față de comunitatea în care trăim, astfel că adresăm rugămintea cetățenilor Municipiului Sighișoara să sprijine această acțiune.

În situația în care persoanele nu sunt găsite la adresă, recenzorul va lăsa un flyer prin care informează despre vizită, cu indicarea unui număr de telefon pentru a-l contacta și a stabili ziua și ora când se poate realiza interviul.

Obligația de a răspunde la recensământ derivă din prevederile art. 41 și art. 42 din O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a preveni faptele ce constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei, precum împiedicarea recenzorilor implicați în acţiunea de recensământ pentru efectuarea înregistrărilor ce fac obiectul recensământului, refuzul cetățenilor de a participa la interviu, sau oferirea de informații incomplete sau eronate, contăm pe participarea fiecărui sighișorean la procesul de recenzare.

Toate informațiile colectate sunt utilizate doar în scopuri statistice și de cercetare științifică. Institutul Național de Statistică aplică măsurile tehnice şi organizatorice necesare în condiţiile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR).

 

Cu respect,

 

                                                                                    Primar,

                                                                               Ioan - Iulian Sîrbu