Domino

ANUNȚ PUBLIC

              Primăria municipiului Sighișoara

             Astăzi, 18.08.2022, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următoarului act normativ:

” Proiect de hotărâre privind privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare și a contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Sighișoara”.

            Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

 • Nota de fundamentare a proiectlui;
 • Expunere de motive;
 • Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
 • Textul complet al proiectului actului normativ;

Documentația poate fi consultată:

 • pe portalul Municipiului Sighișoara,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322

 • la sediul instituției - avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;
 • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Registratura Municipiului Sighișoara.

           Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 28.08.2022 (inclusiv), prin:

 1.  formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A ;

 1. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
 2. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
 3. prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

            Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Proiect de hotărâre privind privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare și a contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Sighișoara”.”

            Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției,https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o  altă autoritate sau instituție publică până la data de 24.08.2022 .

            Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail primaria@sighisoara.org.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

 

Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

                                      Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria