Domino

ROMÂNIA

JUDETUL MUREȘ

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

 

 

ANUNȚ

 

            În data de 05.12.2023, ora 11.00, se organizează licitație publică pentru selectarea evaluatorului care va întocmi raportul de evaluare pentru fiecare spațiu comercial sau de prestări servicii, care se va vinde în baza Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 2023 -2024.

            Selectarea evaluatorului se va face de către Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, care fac obiectul Legii nr. 550/2002 din cadrul Municipiului Sighișoara, numită prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara  nr. 103 din 6 mai 2022, completată prin Dispoziția Primarului nr. 473 din 30.06.2022 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara  nr. 144 din 30 iunie 2023, în baza condițiilor impuse prin Caietul de sarcini, anexat prezentului.

            Ofertele, întocmite conform prevederilor pct. XII din Caietul de sarcini, pot fi depuse/transmise, cu adresă de înaintare, la Registratura Municipiului Sighișoara, până la data de 4 decembrie 2023 ora 13.00.

            În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data ședinței de selecție, fiecare ofertant va primi, prin poștă, o înștiințare privind rezultatul licitației.