Domino

ANUNȚ PUBLIC

            Astăzi, 22.09.2021,  Municipiul Sighișoara invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:

” Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021 - 2027 realizată în cadrul proiectului : ”Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighișoara”, cod proiect SIPOCA 846, cod MySMIS 136159”,

care va fi supus spre apobare Consiliului Local Sighișoara în luna noiembrie a.c..

            Dezbaterea publică va avea loc în data de 30.09.2021, ora 10.00, în Sala Festivă a municipiului Sighișoara din P-ța. Muzeului  nr. 7, în format mixt (cu prezență fizică și online - Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/86795011465?pwd=Q1Vyb3JWZXcxYnRraWVUWDhKa2VPdz09

Meeting ID: 867 9501 1465)

            Ordinea de zi a dezbaterii publice:

  • Deschiderea dezbaterii publice;
  • Prezentarea succintă a proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice;
  • Prezentarea verbală a propunerilor privind modificarea proiectului hotărâre supus dezbaterii publice de către participanți;
  • Închiderea dezbaterii publice.

            Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze la sediul instituției,    P-ța. Muzeului, nr. 7, cam.12, persoana de contact Nyaradi Isabella Maria, la telefon 0265/771280, interior 103 sau prin e-mail, la adresa: primaria@sighisoara.org.ro.

            La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai mass-media.

            Documentația aferentă a proiectului de hotărâre include:

  • Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021 - 2027 realizată în cadrul proiectului : ”Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighișoara”, cod proiect SIPOCA 846, cod MySMIS 136159
  • Referat de aprobare;
  • Raport de specialitate;

Documentația poate fi consultată:

  • pe portalul Municipiului Sighișoara

            https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/proiect+de+hotarare+privind+insuirea+i+aprobarea+strategiei+de+dezvoltare+locala+2021+2027+realizata+in+cadrul+proiectului+simplificare+administrativa+extinsa+i+planificare+strategica+integrata+pentru+cetaenii+municipiului+sighioara+cod+proiect+sipoca+846+cod+mysmis+136159-0001D2EE

  • la avizierul instituției, P-ța Muzeului, nr. 7, Sighișoara;

Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se mai poate depune până la data de 03.10.2021, ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro, prin poștă, la adresa Sighișoara, P-ța. Muzeului, nr. 7, la Registratura instituției din P-ța. Muzeului, nr. 7.

            Materialele transmise vor purta mențiunea:” Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021 - 2027 realizată în cadrul proiectului : ”Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighișoara”, cod proiect SIPOCA 846, cod MySMIS 136159”.

            Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2021-0001812A

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

            Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, P-ța Muzeului nr. 7, cam. 12 sau la telefon 0265.7712.80, int. 103.