Domino

ANUNȚ

Municipiul Sighișoara informează fermierii de pe raza teritorială a U.A.T. Sighișoara ale căror suprafețe au fost incendiate fără voia/știrea lor, că au obligația de a notifica acest fapt, cu menționarea suprafețelor afectate, la Primărie și la Centrul local A.P.I.A. unde au Cererea unică.