Domino

ANUNȚ PUBLIC

 

            Astăzi, 14.01.2022, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

” Proiect de hotărâre privind privind însușirea și aprobarea Planului Strategic Instituțional 2021-2022, realizat  în cadrul proiectului „Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighișoara” cod proiect SIPOCA 846, cod MySMIS 136159”,

care va fi supus spre apobare Consiliului Local Sighișoara în luna martie 2022..

            Dezbaterea publică va avea loc în data de 21.01.2022, ora 10.00, în format online - Join Zoom Meeting

https://www.google.com/url?q=https://us06web.zoom.us/j/82455923670?pwd%3DNkhvcFBTU2EzYldnUmNNYW9VUHgxQT09&sa=D&source=calendar&ust=1642579080965278&usg=AOvVaw3RE-B2DjUgtDZ7lVNzHH9K

Meeting ID: 824 5592 3670

Passcode: 300028

            Ordinea de zi a dezbaterii publice:

  • Deschiderea dezbaterii publice;
  • Prezentarea succintă a proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice;
  • Prezentarea verbală a propunerilor privind modificarea proiectului hotărâre supus dezbaterii publice de către participanți;
  • Închiderea dezbaterii publice.

            Persoanele interesate să prezinte propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze la sediul instituției, P-ța. Muzeului, nr. 7, cam.12 sau prin e-mail, la adresa: primaria@sighisoara.org.ro.

            La dezbaterea publică sunt invitați să participe, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai mass-media.

Documentația aferentă a proiectului de hotărâre include:

  • ” Proiect de hotărâre privind privind însușirea și aprobarea Planului Strategic Instituțional 2021-2022, realizat  în cadrul proiectului „Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighișoara” cod proiect SIPOCA 846, cod MySMIS 136159”; 
  • Referat de aprobare;
  • Raport de specialitate;
  • Documentația poate fi consultată:
  • pe portalul Municipiului Sighișoara

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322

  • la avizierul instituției, P-ța Muzeului, nr. 7, Sighișoara;

Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 24.01.2022, ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro, prin poștă, la adresa Sighișoara, P-ța. Muzeului, nr. 7, la Registratura instituției din P-ța. Muzeului, nr. 7.

            Materialele transmise vor purta mențiunea” Proiect de hotărâre privind privind însușirea și aprobarea Planului Strategic Instituțional 2021-2022, realizat  în cadrul proiectului „Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighișoara” cod proiect SIPOCA 846, cod MySMIS 136159”.

            Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

            Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, P-ța Muzeului nr. 7, cam. 12 sau la telefon 0265.7712.80, int. 103.