Domino

În atenţia agenților economici!        

        

         Autorizaţiile de funcţionare eliberate de către Municipiul Sighișoara pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale / prestări servicii, se pot viza pentru anul 2024, la cerere, până cel târziu la data de 31 martie 2024.

 Taxa de viză stabilită conform Anexei nr. 4, la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 87/27.04.2023, pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, societăți comerciale, este după cum urmează:

  1. pentru unităţile de alimentaţie publică – activităţi conform cod CAEN 561 - Restaurante, respectiv cod CAEN 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, precum și Alte activități recreative și distractive - conform cod CAEN 932, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, după caz, sunt în sumă de:
  1.    122,50 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp. inclusiv;
  2.    150 lei, pentru o suprafață peste 500 - până la 600 mp., inclusiv;
  3.    225 lei, pentru o suprafață peste 600 - până la 800 mp., inclusiv;
  4.    300 lei, pentru o suprafață peste 800 - până la 1.000 mp., inclusiv;
  5.    500 lei, pentru o suprafață mai mare de 1.000 mp.
  1. pentru alte activităţi (prestări servicii, magazine mixte, alimentare, industriale, etc.) nu se va percepe taxă de viză, conform Codului Fiscal.

 În vederea depunerii cererilor de viză reprezentanţii agenţilor economici sunt invitaţi la sediul Municipiului Sighișoara, cam. 24, cu următoarele documente:

-       autorizaţia de funcţionare, în original;

-       cerere tip, conform modelului din Anexă,

precum și dovada achitării taxei de viză, după caz.

          Mențiune: Pentru acordarea vizei / 2024, este necesară completarea dosarelor existente la sediul Municipiului Sighișoara, Comp. Autorizare Activități Economice și Susținerea Înființării IMM, dacă în urma reanalizării acestora, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 86/ 28.11.2016 privind aprobarea procedurii de autorizare a agenţilor economici pentru desfăşurarea unor activităţi economice pe raza municipiului Sighişoara, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 87/ 27.04.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, se impune actualizarea cu documente privind funcționarea agentului economic la punctul de lucru respectiv.